Geld beschikbaar voor initiatieven om inwoners meer te laten sporten en bewegen

Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen. Dat is wat de gemeente Berg en Dal wil. En dat kan de gemeente alleen samen bereiken met inwoners en allerlei organisaties die sport belangrijk vinden. Help mee! De gemeente heeft maximaal 300 euro per initiatief beschikbaar om inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen.  

Op www.samenbergendal.nl kunnen inwoners of organisaties hun idee plaatsen. Het Sportteam van Sportstimulering Berg en Dal bekijkt de ideeën en gaat dan in gesprek met de initiatiefnemer. Samen kijken ze of en hoe ze het idee kunnen uitvoeren.

Wethouder Annelies Visser: “We hebben al een lokaal sport- en beweegakkoord. Hierin staan onze grotere wensen om mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Maar we willen juist ook kleine ideeën en initiatieven ondersteunen. Dus kom maar op met die mooie, kleine initiatieven op buurt- of straatniveau!”

Lokaal sport- en beweegakkoord
In 2020 heeft de gemeente samen met lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, zorg- en gezondheidsinstellingen, ondernemers nagedacht en gedroomd over sport en bewegen in de straten, buurten en dorpen. In het sport- en beweegakkoord staan deze gezamenlijke dromen. Ook staan hierin de acties beschreven over hoe ze samen deze dromen kunnen waarmaken.

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord staat op: www.sportstimuleringbergendal.nl/lokaalsportakkoord/

Menu