Aanvraag indienen

Heb jij een goed initiatief? Dien dan een aanvraag in voor uitvoeringsbudget bij de regiegroep van het Lokaal Sportakkoord. Wij maken daarbij onderscheid tussen aanvragen tot € 300.- (vonkjes) en aanvragen boven de € 300.-.

Daarnaast is er, alleen in het jaar 2022, de mogelijkheid voor sport- en beweegaanbieders om eenmalig een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van clinics tot een maximumbedrag van € 300.- per aanbieder.

Het aanvraagformulier voor aanvragen tot € 300.- (vonkjes) is hier te downloaden.

Het aanvraagformulier voor aanvragen hoger dan € 300.- is hier te downloaden.

Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. De aanvragen tot € 300.- worden tussentijds beoordeeld door het Sportteam van Forte Welzijn (afvaardiging van de regiegroep). De aanvragen boven de € 300.- worden maandelijks beoordeeld door de hele regiegroep.

Criteria voor aanvragen Lokaal Sportakkoord

Bij beoordeling van een aanvraag kijken we naar:

  • De bijdrage aan de realisatie van één of meerdere actiepunt(en) uit het Sport- en Beweegakkoord;
  • Activiteiten en initiatieven dienen breed toegankelijk te zijn. Er kan dan ook geen (financiële) drempel worden opgeworpen om hieraan deel te nemen;
  • Sportakkoord gelden zijn bedoeld voor extra, aanvullende, verbredende activiteiten, hetgeen de acties in het Sportakkoord ook op inzetten;
  • Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren;
  • Het gaat om een aanjaagbudget (stimuleren/opstarten/aanjagen). Eigen inbreng van middelen of andere dekkingsmogelijkheden wordt aangemoedigd.
  • Er is in de aanvraag aandacht voor borging en continuering van het initiatief voor de komende jaren.
  • Aanbeveling: Er wordt samengewerkt met ten minste één andere partij (vereniging, maatschappelijk partner en/of bedrijfsleven)

Een volledig overzicht van voorwaarden en deadlines voor indienen van aanvragen vind je hier.

Menu