In sport- en beweegakkoord hebben lokale partijen vanuit sport, onderwijs, zorg en welzijn hun ambities op het gebied van sport en bewegen vastgelegd en afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar deze ambities willen bereiken. De ambities zijn divers en gaan over uiteenlopende thema’s en/doelgroepen die relevant en actueel zijn in de gemeente Berg en Dal.

Menu