Activiteiten en ingediende initiatieven

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die vallen binnen de genoemde thema’s en criteria:

  • Sporten en bewegen realiseren voor mensen met een afstand tot sport
  • Vitaliseren van sport- en beweegaanbieders en het bevorderen van hun onderlinge samenwerking
  • Leefomgeving creëren die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om meer te spelen, bewegen en sporten
  • Motorische ontwikkeling bevorderen van peuters, kinderen en jongeren.

Ingediende initiatieven

Onderstaande initiatieven zijn, naast tal van andere initiatieven, mogelijk gemaakt door aanvragen bij het Lokaal Sportakkoord:

De unieke fietsreis vanuit Kwiek Actieve Leefstijl

Ruim 200 personen, leden van Kwiek Actieve Leefstijl en andere inwoners van de gemeente Berg en Dal worden in de maand april 2021 gemotiveerd om iedere dag minimaal 25 km te gaan fietsen middels een zogenaamde fietschallenge.

Het doel was om samen 155.000 km te fietsen hetgeen overeen komt met 3½ keer  de wereld rond.

Walking tennis vanuit tennisvereniging de Oorsprong

Het ontwikkelen en opzetten van dynamic tennis binnen tennisvereniging de Oorsprong. Zo wordt ervoor gezorgd dat senioren langer actief kunnen blijven binnen de vereniging. De minder fysieke variant van tennis sluit beter aan bij de fysieke gesteldheid. Daarnaast draagt dit initiatief eraan bij dat senioren hun sociale contacten kunnen behouden/ onderhouden.

Positieve gezondheid en functioneel bewegen vanuit vereniging 50 plus

50-plussers uit Heilig Landstichting volgen een lezing over positieve gezondheid en 40 senioren gaan aan de hand daarvan het spinnenweb van mijn positieve gezondheid invullen. Via de uitkomsten wordt de inhoud bepaald van een cursus functioneel bewegen waaraan tenminste 20 senioren aan deelnemen.

Na deze cursus wil de vereniging 50 plus een beweeggroep niveau 1 en 2 overhouden en de bestaande groep niveau 3 aanvullen. Deze twee groepen krijgen nog een traject van 10 weken aangeboden. Na deze 10 weken zijn de groepen sterk genoeg om de kosten van de zaalhuur en docent op te brengen. De groepen blijven van de Vereniging 50 plus, de docent wordt vanuit Kwiek Actieve Leefstijl ingehuurd. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Elektrisch voetbal in de regio Nijmegen

Het opzetten van nieuw te starten N.E.C. Elektrisch voetbal team om kinderen/jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die rolstoel gebonden zijn in beweging te brengen.

Het is de bedoeling is dat het team structureel blijft voetballen bij een amateur voetbalclub (of andere sportaanbieder) in regio Nijmegen

Een team bestaat uit ten minste 10 deelnemers (maximaal 12). N.a.v. de inventarisatie die gedaan is op de St. Maartenschool, kan gesteld worden dat er meer dan voldoende animo is vanuit de doelgroep.

Beweging(sonderwijs) stimuleren schoolplein Titus Brandsma

Tegels op het schoolplein vervangen door cijfer/symbooltegels en er zodoende een leer- en beweegplein van maken.

Zo zorgen we ervoor dat kinderen van zowel school/bso als buurtkinderen tijdens de les bewegend onderwijs krijgen, maar ook na school en/of in de pauze kunnen bewegen.

Sport & spel en Rolstoeldans voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Het opzetten van een wekelijks sportmoment voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. Het eerste uur bestaat uit Sport & spel, het tweede uur uit Rolstoeldans (twee afzonderlijke groepen).

Binnen het Samenwerkingsverband Uniek Sporten regio Nijmegen is de behoefte vanuit Driestroom en Pluryn uitgesproken naar sportmogelijkheden voor haar cliënten. Bij voorkeur laagdrempelig en dichtbij.

Menu