Activiteiten en ingediende initiatieven

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die vallen binnen de genoemde thema’s en criteria:

  • Sporten en bewegen realiseren voor mensen met een afstand tot sport;
  • Vitaliseren van sport- en beweegaanbieders en het bevorderen van hun onderlinge samenwerking;
  • Leefomgeving creëren die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om meer te spelen, bewegen en sporten;
  • Het creëren van een veilige sportcultuur waarbinnen plezier ervaren en jezelf thuis voelen centraal staan;
  • Motorische ontwikkeling bevorderen van peuters, kinderen en jongeren.

Ingediende initiatieven

Onderstaande initiatieven zijn, naast tal van andere initiatieven, mogelijk gemaakt door aanvragen bij het Lokaal Sportakkoord:

Walking tennis vanuit tennisvereniging de Oorsprong

Het ontwikkelen en opzetten van dynamic tennis binnen tennisvereniging de Oorsprong. Zo wordt ervoor gezorgd dat senioren langer actief kunnen blijven binnen de vereniging. De minder fysieke variant van tennis sluit beter aan bij de fysieke gesteldheid. Daarnaast draagt dit initiatief eraan bij dat senioren hun sociale contacten kunnen behouden/ onderhouden.


Positieve gezondheid en functioneel bewegen vanuit vereniging 50 plus

50-plussers uit Heilig Landstichting volgen een lezing over positieve gezondheid en 40 senioren gaan aan de hand daarvan het spinnenweb van mijn positieve gezondheid invullen. Via de uitkomsten wordt de inhoud bepaald van een cursus functioneel bewegen waaraan tenminste 20 senioren aan deelnemen.

Na deze cursus wil de vereniging 50 plus een beweeggroep niveau 1 en 2 overhouden en de bestaande groep niveau 3 aanvullen. Deze twee groepen krijgen nog een traject van 10 weken aangeboden. Na deze 10 weken zijn de groepen sterk genoeg om de kosten van de zaalhuur en docent op te brengen. De groepen blijven van de Vereniging 50 plus onder leiding van een gediplomeerde MBVO docent. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.


Elektrisch voetbal in de regio Nijmegen

Het opzetten van nieuw te starten N.E.C. Elektrisch voetbal team om kinderen/jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die rolstoel gebonden zijn in beweging te brengen.

Het is de bedoeling is dat het team structureel blijft voetballen bij een amateur voetbalclub (of andere sportaanbieder) in regio Nijmegen

Een team bestaat uit ten minste 10 deelnemers (maximaal 12). N.a.v. de inventarisatie die gedaan is op de St. Maartenschool, kan gesteld worden dat er meer dan voldoende animo is vanuit de doelgroep.


Beweging(sonderwijs) stimuleren schoolplein Titus Brandsma

Tegels op het schoolplein vervangen door cijfer/symbooltegels en er zodoende een leer- en beweegplein van maken.

Zo zorgen we ervoor dat kinderen van zowel school/bso als buurtkinderen tijdens de les bewegend onderwijs krijgen, maar ook na school en/of in de pauze kunnen bewegen.


Vissen met ouderen uit een zorginstelling en het activeren van jongeren om (meer) te gaan vissen bij HSV de Zeelt

Ouderen van verzorgingshuizen uit hun isolement halen en terug aan waterkant en in de natuur krijgen zoals dit vroeger gewoon was. Daarnaast de jeugd achter de computer vandaan halen en weer actief buiten laten zijn. Dit doen we door de jeugd op school te enthousiasmeren voor natuur en omgeving.


Vitale mantelzorgers: Fit voor zorg

Mantelzorgers haken bij intensief mantelzorgen als eerste af bij eigen activiteiten in een vast programma. Geen tijd, niet weg kunnen op dat moment, de zorg niet kunnen delen maakt dat ze niet meer mee kunnen doen bij reguliere sportactiviteiten bij verenigingen. Een aanbod dat hierop inspeelt is nodig om mantelzorgers (weer) aan het sporten te krijgen.

Mantelzorgers bieden we de gelegenheid om te kunnen sporten op een voor hen geschikt tijdstip, met of zonder degene waarvoor zij zorgen. Fysiek fitter betekent meer kracht waardoor mantelzorgers het langer vol houden


Sport & spel en Rolstoeldans voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Het opzetten van een wekelijks sportmoment voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. Het eerste uur bestaat uit Sport & spel, het tweede uur uit Rolstoeldans (twee afzonderlijke groepen).

Binnen het Samenwerkingsverband Uniek Sporten regio Nijmegen is de behoefte vanuit Driestroom en Pluryn uitgesproken naar sportmogelijkheden voor haar cliënten. Bij voorkeur laagdrempelig en dichtbij.

Menu