Sportactiviteiten bij verschillende zorginstellingen een succes!

Uniek Sporten

Uniek Sporten organiseert drie weken lang sportactiviteiten voor bewoners op woongroepen

16 december 2020

De afgelopen drie weken zijn er sportactiviteiten georganiseerd voor bewoners van woongroepen en zorginstellingen in de regio Nijmegen. Dit was onderdeel van de Campagneweek aangepast sporten, die N.E.C. Nijmegen en Uniek Sporten samen hebben georganiseerd eind november / begin december.

Onder professionele begeleiding van medewerkers van Stichting Koprol zijn er in de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen per week 15 activiteiten, op 11 verschillende locaties gegeven. En dat drie weken lang! Dit waren locaties van de zorginstellingen Driestroom, Pluryn, Dichterbij en RIBW.

“De sportactiviteiten waren een groot succes! Door de coronamaatregelen worden onze bewoners erg beperkt in hun mogelijkheden. Middels deze wekelijkse sportmomenten hebben ze toch een leuke activiteit én komen ze lekker in beweging”, geeft Dorien Meilink (Cultureel Werker en Participatie coach, Domein Vrije Tijd bij Pluryn) aan.

De sportactiviteiten vonden op locatie plaats, uiteraard binnen de coronamaatregelen die op dat moment golden. De bewoners mochten, in samenwerking met de begeleiders van de zorglocaties, bij Stichting Koprol aangeven waar de voorkeur van sportactiviteiten naar uit ging. Zo zijn er bijvoorbeeld balspelen, bewegen op muziek en bootcamp gegeven. Frank Schraven van Driestroomhuis TOF: “Er was sprake van een fijne en snelle communicatie! De lessen van Stichting Koprol waren zeer goed verzorgd door een leuke docent die heel goed aansloot bij de doelgroep!”

Geconcludeerd kan worden dat de sportactiviteiten bij de verschillende zorginstellingen een succes waren. Of hier in de toekomst een vervolg aan gegeven kan worden gaat onderzocht worden, maar aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen.

 

Foto: Clinic van Stichting Koprol bij locatie van Pluryn:

Menu