Vul voor 30 juni 2021 de vragenlijst in voor een gezonde toekomst

Wist u dat uw omgeving invloed heeft op uw gedrag om te bewegen? Denk aan hoe uw omgeving is ingericht en wat andere mensen in uw omgeving vinden en hoe ze zich gedragen.

Voor onze toekomst ná corona is er extra reden om onderzoek te doen naar gezondheid. Hiervoor werken de GGD’s in Gelderland, gemeente Arnhem, Gelderse Sport Federatie en provincie Gelderland samen. Door middel van vragenlijsten in de Monitor Welbevinden willen wij punten voor een betere toekomst verzamelen. Doet u mee?

Gezondheid

We weten al dat bepaalde groepen minder zijn gaan bewegen in de COVID-19-periode. De verschillen in sporten en bewegen lijken te zijn vergroot. Met dit grote onderzoek willen we ons hier verder in verdiepen. We vragen aan u of u meer of minder bent gaan bewegen en of dit een relatie tot COVID-19 heeft. Daarbij zoeken we een verbinding met uw directe omgeving. Denk aan groenvoorzieningen, sportfaciliteiten, de mate van onderhoud en verkeersveiligheid. Ook kijken we naar uw sociale omgeving. Zorgt het samen kunnen sporten of bewegen voor meer of minder activiteit? Wat leren we hierdoor over verschillen tussen groepen inwoners en welke eventuele aanpassingen werken dan het beste?

Unieke samenwerking

In de voorbereiding van deze monitor en het opstellen van de vragen werkt provincie Gelderland samen met de GGD Noord- en Oost Gelderland, GGD Zuid-Gelderland en GGD Midden-Gelderland. Deze partijen helpen ook mee met het verspreiden van de monitor. Ook gemeente Arnhem en de Gelderse Sport Federatie doen mee. Door samen op te trekken bereiken we een grotere groep inwoners!

Ziekte voorkomen

De GGD ’s gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek voor het aanscherpen van het preventie-akkoord van de Gelderse gemeenten. Provincie Gelderland gebruikt de resultaten voor lopende programma’s als sport, leefbaarheid en ruimte en een strategische verkenning die later in 2021 verschijnt.

Meedoen met het onderzoek?

We willen graag weten hoe het met u gaat. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen. Vul de vragenlijst voor 09.00 uur op 30 juni 2021 in.

Achtergrondinformatie monitor

Provincie Gelderland monitort sinds 2019 elk jaar het welbevinden van haar inwoners. In 2020 lag de nadruk van de peilingen op COVID-19 en de gevolgen daarvan. De 2e peiling van 2021 zetten we uit op 23 juni en gaat over de gezondheid van de Gelderlander in relatie tot de eigen leefomgeving.

 
Menu