Jong en oud bewegen

Jeugd

Samenwerking Kinderdagverblijf De Kinderkorf/Peuteropvang Engel en Bengel en het Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen aan de Rijn

Wekelijks hebben we met een groepje kinderen een gezamenlijke activiteit met de bewoners van het Gasthuis St. Jan de Deo. Hierin staat het thema bewegen centraal!

We organiseren dan verschillende activiteiten zoals bewegingsspellen en oud Hollandse spellen. Hierbij werken de ouderen en de kinderen samen en moedigen ze elkaar aan. Elke donderdag wandelen de ouderen een rondje door het dorp, de kinderen wandelen dan gezellig mee. Onderweg wordt er gekletst, rondgekeken en liedjes gezongen. Je merkt dat zowel de kinderen als de ouderen hiervan genieten.

Naast de wekelijkse activiteiten sluiten we ook aan  bij elkaars grotere activiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens de Peuterwandel5daagse (17 t/m 21 juni). Tijdens de Peuterwandel5daagse wandelen de peuters dagelijks een route door het dorp. De bewoners van het Gasthuis  zorgen voor een stempelpost en lopen daar waar het kan mee met de kinderen.

Wat is het toch mooi om de kracht van jong en oud te bundelen en van elkaar te leren!

Menu