Uitbreiding mogelijkheden BOSA-subsidieregeling

Geen categorie

Binnen de BOSA-subsidieregeling zijn onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen binnen de al bestaande regeling, zijn enkele maatregelen toegevoegd: maatregelen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op sportaccommodaties vergroten en maatregelen voor klimaatadaptie. Naar verwachting worden de nieuwe maatregelen per 2021 ingevoerd.

Wat is de BOSA?

De subsidieregeling BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties) is een landelijke regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden en geen winstoogmerk hebben gebruik van kunnen maken. De belangrijkste kenmerken: 

  • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.  
  • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
  • De hoogte van de subsidie is minimaal €5.000,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- (bij 20% subsidie) of € 16.667,- (bij 30% subsidie) moet zijn. De maximale subsidie is €2.000.000,-. 

Lees hier meer over de voorwaarden. Zie hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie? 

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel.

  • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc). 
  • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten. 
  • Personeelskosten (mits deze betrekking hebben op bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie).
  • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). 
  • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. 

Nieuw

Er zijn recent een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de BOSA-regeling. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen van reeds opgenomen maatregelen, zijn enkele maatregelen toegevoegd. Onder maatregelen die de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten, is aangepast dat een tillift voor personen niet alleen in een zwembad, maar ook in andere sportaccommodaties kan worden toegepast.
     Ook is een nieuwe lijst toegevoegd voor maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport worden nu twee maatregelen opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende koelvraag.

Verduurzamingstraject NOC*NSF

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

 

 

 

 

Menu