Sportcafé gemeente Berg en Dal: locatie De Treffers

Geen categorie

Beste sportvereniging,

Op 31 oktober a.s. vindt de vierde editie van het Sportcafé plaats in de kantine van de Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Het thema van deze editie is: ‘het werven van jeugdleden’. U, als actief en betrokken (bestuurs)lid, bent daarvoor van harte uitgenodigd.

In het eerste gedeelte van deze bijeenkomst zullen een aantal sprekers aan het woord komen rondom sportstimuleringsactiviteiten voor kinderen. Onder andere Treffers, Tennisvereniging Groesbeek en stichting Condor zullen aan het woord komen.

In het tweede deel van de avond, vindt een interactief programma plaats waarin we het gaan hebben over diverse onderwerpen rondom het thema ‘het werven van jeugdleden’.

Het programma
19.00u Inloop met koffie of thee
19.15u Welkomstwoord door wethouder Erik Weijers
19.20u Presentatie door de Treffers over KNVB kwaliteits- en performance programma jeugdopleidingen
19.40u Uitleg minimaregeling gemeente Berg en Dal en wat deze regeling voor verenigingen en leden te bieden heeft.
20.00u Tennisvereniging Groesbeek vertelt over sportstimuleringsactiviteiten gericht op jeugd
20.20u Sportstimulering Condor en SPOG
20.35u Sportteam over Sportstimulering Berg en Dal
20.40u Pauze
21.00u Interactieve ronde aan drie tafels met ieder een ander onderwerp gerelateerd aan het werven van jeugdleden.
21.40u Centrale terugkoppeling en afsluiting
21.45u Netwerkborrel

De Treffers Groesbeek

De Treffers startte in oktober 2015 met het KNVB kwaliteits- en performance programma jeugdopleidingen. De club neemt deel aan het programma om de jeugdopleiding te ontwikkelen en te verbeteren. Jan Wijers zal namens De Treffers hier inhoudelijk meer over vertellen.

Minimaregeling gemeente Berg en Dal

Jacqueline van der Jagt van de gemeente Berg en Dal zal uitleg geven over de minimaregeling die door de gemeente wordt gehanteerd. Deze regeling maakt het voor leden met lage inkomens ook mogelijk om het lidmaatschap te betalen of sport benodigdheden aan te schaffen. Naar aanleiding van deze uitleg is er gelegenheid tot het stellen van vragen rondom de minimaregeling.

Tennisvereniging Groesbeek

Tennisvereniging Groesbeek vertelt over sportstimuleringsactiviteiten die bijdragen aan het werven van nieuwe (jeugd)leden. Daarnaast vertelt de vereniging hoe de samenwerkingen met de basisschool opgezet zijn en hoe afstemming plaatsvindt.

Sportstimulering Condor en SPOG

De gemeente Berg en Dal heeft te maken met twee overkoepelende stichtingen voor de basisscholen binnen de gemeente, namelijk SPOG en Condor. Beide stichtingen nemen deel aan Sportstimulering Berg en Dal. Kort zal toe worden gelicht wat de plannen en taken van Condor in relatie Sportstimulering Berg en Dal zijn. Anneke Janssen-Dijkstra zal namens Condor het woord voeren. Daarnaast zal een update gegeven worden over de deelname van SPOG ten aanzien van Sportstimulering Berg en Dal.

Interactieve ronde: ’Werven van jeugdleden’

De interactieve ronde zal ingedeeld worden in drie tafels met ieder een ander onderwerp gerelateerd aan het thema ‘het werven van jeugdleden’. Aan iedere tafel zit een tafelvoorzitter die het gesprek rondom het onderwerp zal leiden. De aanwezige verenigingen verdelen zich tijdens de interactieve ronde over de drie tafels. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Tafel 1: Sportbrochure: Hoe zou een sportbrochure eruit moeten zien?
Tafel 2: Wat maakt een goede clinic? Wat doe je tijdens een clinic? Hoe draagt een clinic bij aan het werven van nieuwe leden?
Tafel 3: Hoe werken sportverenigingen zo goed mogelijk samen met onder andere het onderwijs en de buitenschoolse opvang tijdens clinics en sportinstuiven?

De organisatie van het Sportcafé hoort graag van u of u aanwezig bent en met hoeveel personen. Aanmelden kan via het volgende mailadres: ferdi.roelofs@fortewelzijn.nl

Adres locatie sportcafé
De Treffers
Sportpark Zuid
Nijerf 1, 6562 KW Groesbeek

Met vriendelijke groet,

Erik Weijers
Wethouder
Natuur en Landschap, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Subsidie en Accommodaties, Sport, Innovatieve Duurzaamheid, Bibliotheek en Monumentenzorg
Doorkiesnummer: 024 3013807

Menu