Pilot professionaliseren verenigingsbestuurders

Samen voor sterke bestuurders en verenigingen

Samen met het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) organiseren wij deze zomer een pilot professionalisering verenigingsbestuurders. Dit om bestuurders van verenigingen te helpen in alles wat er bij het besturen van een vereniging komt kijken. Als aftrap van deze pilot organiseren we op 24 mei een inspiratieavond over goed bestuurder schap. Meer informatie over deze pilot en hoe aan te melden leest u hieronder.

Waarom een pilot professionalisering?

Besturen van een vereniging is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Grensoverschrijdend gedrag, nieuwe wetgeving als WBTR en AVG, reglementen als dopingreglement, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines zorgen ervoor dat het besturen van een vereniging om steeds meer professionele kennis en vaardigheden vraagt. Van de vereniging anno 2022 wordt meer kwaliteit, zorgvuldigheid en vooral ook integriteit verwacht. Het RVVB wil samen met de overheid, gemeentes en verenigingen werken aan het creëren van een sterk en vitaal verenigingsleven. Door verenigingsbestuurders kennis te laten nemen van, en zich te laten committeren aan de door hen eigen achterban gemaakte gedragscode wordt een gezamenlijk referentiekader ontwikkelt over de basisprincipes van het verenigingsbesturen.

HET RVVB onze partner bij deze pilot

Het RVVB staat voor kwalitatief hoogwaardige vrijwillige verenigingsbestuurders in Nederland. Het RVVB spant zich in om verbinding te maken met alle verenigingsbestuurders en hun verenigingen in Nederland. Samen met alle verenigingen, gemeenten en sportbonden werken ze aan de sector verenigingsbestuurders. De stichting heeft als voorzitter van de Raad van Toezicht Ex-minister Ivo Opstelten.

De pilot professionalisering

De pilot richt zich op het testen van de door ons ontwikkelde gedragscode, E-Learning, toets en het registratiesysteem. Het programma van de pilot is als volgt:

  • Start met inspiratieavond op 24 mei over goed bestuurder schap op locatie gemeentehuis. De inspiratieavond vind plaats in de raadzaal en we starten om 19:00 uur en duurt ongeveer tot 21:30 uur.
    • Met Spreker Daniel Klijn (auteur Besturen met een visie/Verenigingen veranderen)
  • 4 weken gelegenheid voor alle vrijwillige verenigingsbestuurder om gratis deel te nemen aan de E-Learning en online toets.
  • 6 weken gelegenheid voor alle vrijwillige verenigingsbestuurder zich gratis te laten registeren als RVVB erkend verenigingsbestuurder inclusief toetsing VOG
  • Evaluatiegesprek pilot met beleidsmakers en verenigingsbestuurders die hebben deelgenomen

Met het registeren in het register erkend u de gedragscode en zorgt u voor een referentiekader tussen uw leden, bestuursleden en gemeente. Hierdoor zal het besturen van de vereniging leuker en overzichtelijker worden.

Bent u geïnteresseerd in deze pilot? Stuur dan uiterlijk woensdag 18 mei een mail naar John Derks om u aan te melden: J.Derks@bergendal.nl.

Meer informatie

Bekijk hier een korte samenvatting van het laatste symposium.

Bekijk hier de mening van Michael van Praag over de RVVB.

Voorzitter Ivo Opstelten wil graag meedenken, lees hier het artikel.

 

Namens Rick Brounen en Alien Stieger, beleidsmedewerkers sport en cultuur

Menu