Eerste editie van het ‘verbindingscafé polder’ een succes!

Algemeen

 

Op maandagavond 22 januari 2024 vond de eerste editie van het verbindingscafé voor bestuurders, trainers, commerciële sportaanbieders en andere geïnteresseerde organisaties uit de polder plaats om te brainstormen over het eventueel gezamenlijk opzetten/organiseren van activiteiten voor de doelgroep 55-75 jaar in de polder. 
Diverse sportaanbieders waren aanwezig tijdens deze avond: DDV ’23, Switch ’87, Anytime Fitness, Petanque vereniging Beek, Beweegtuin Millingen, Beweegtuin Ooij en Kwiek Actieve Leefstijl.

Verbinding
Om een Kickstart te geven aan de lokale samenwerkingen in het poldergebied van de gemeente Berg en dal, ziet het sportteam van Sportstimulering Berg en Dal mogelijkheden om met name in te zetten op de doelgroep 55 – 75-jarigen. De vergrijzing slaat toe en hierdoor wordt deze doelgroep steeds interessanter voor sportaanbieders. Om dit thema gezamenlijk op te pakken en de verbinding te zoeken met elkaar is deze brainstormsessie tot stand gekomen.

Vervolgbijeenkomst
Vanuit deze eerste brainstormsessie zijn mooie ideeën en opties geopperd om hier vervolg aan te geven. Op maandagavond 19 februari zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden:

Datum:   maandagavond 19 februari
Tijd:         19.00 – 20.30 uur
Locatie:  DDV ’23 (Sportpark De Kempkes), Rietlanden 3 in Ooij

We willen de sportaanbieders die niet aanwezig konden zijn tijdens de eerste bijeenkomst graag uitnodigen om tijdens de vervolgbijeenkomst mee te denken en te praten.
Opgeven kan via de senioren beweegcoach: osama.arrogi@fortewelzijn.nl

 

 

 

Menu