BOSA regeling 2024 t/m 2028 gepubliceerd

Algemeen
BOSA regeling 2024 t/m 2028 gepubliceerd

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden waar iedereen zijn mening kon geven over de voorgenomen BOSA-regeling.

Op 28 november heeft het ministerie van VWS de nieuwe BOSA-regeling gepubliceerd die per 1 januari in werking zal treden. De nieuwe regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de huidige BOSA-regeling.

De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Meer informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd lees je op de website van DUS-I.

Menu