Bijeenkomst over valpreventie – hoe blijft u overeind?

Waarom valpreventie?

Jaarlijks belanden 103.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) na een val, omgerekend zijn dat ruim 280 ouderen per dag. Van deze groep lopen 76.800 65-plussers ernstig letsel op, 36.700 worden in het ziekenhuis opgenomen, 13.300 van hen worden tijdelijk of permanent opgenomen in het verpleeghuis en 5.012 65-plussers overlijden door een val.

Kansen

Gelukkig heeft het luiden van de noodklok door verschillende instanties voor kansen gezorgd. De gemeentes hebben gelden gekregen om dit probleem aan te pakken en valpreventie is voor bepaalde onderdelen de basisverzekering in gegaan. Deze landelijke besluiten hebben ook hun weg naar de gemeente Berg en Dal gevonden. Daar is een valpreventie netwerk, onder leiding van een projectleider ketenaanpak valpreventie, aan de slag gegaan met dit thema. Er worden mooie stappen gezet, in fases wordt de ketenaanpak vormgegeven, met als doel om thuiswonende 65-plussers in de gemeente Berg en Dal bewuster te maken van valincidenten en valrisico’s. Daarnaast zal er een mogelijkheid bestaan om de meeste kwetsbare inwoners te begeleiden naar een valpreventieve beweeginterventie (valcursus).

Wanneer is de bijeenkomst?
De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 10 juni in het Kulturhus in Kekerdom, Schoolstraat 7.                                                  De inloop is vanaf 18:45 uur en om 19:00 uur start gaat de bijeenkomst van start. Deelname is gratis

Wie verzorgt de bijeenkomst?

De bijeenkomst wordt geleid door Osama Arrogi, naast zijn rol als senioren beweegcoach bij Sportstimulering Berg en Dal, is hij ook projectleider van de ketenaanpak valpreventie in de gemeente Berg en Dal. Hierin mag hij i.s.m. stakeholders de ketenaanpak regisseren en het thema valpreventie verder uitrollen in de gemeente.

Aanmelden
voor deze bijeenkomst over valpreventie hoeft u zich niet aan te melden. Kom vooral op maandag 10 juni binnen wandelen vanaf 18:45 uur en laat u inspireren over dit thema. Thuiswonende 65-plussers, buurtgenoten, mantelzorgers, professionals, vrijwilligers of andere geïnteresseerde zijn van harte welkom.

Smart Floor
Tijdens de bijeenkomst wordt er ook aandacht besteed aan de ‘Smart Floor’. Dit is een slimme vloer van 6 meter waarmee eenvoudig een loopanalyse wordt gemaakt en het valrisico van een persoon wordt voorspeld. De deelnemende persoon krijgt een enkelband om die correspondeert met de vloer, na het lopen in een vast patroon maakt de vloer een analyse en krijgt de persoon direct het resultaat te zien.

Tijdens deze bijeenkomst mag u deelnemen aan de valrisicotest op de Smart Floor. De test wordt anoniem afgenomen en het resultaat krijgt u direct te zien. De senioren beweegcoach zal dit onderdeel leiden en van hem zal u het resultaat met advies krijgen in een persoonlijk gesprek. Mocht u aanvullend nog vragen hebben over uw resultaat, kunt u ze ook direct stellen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar osama.arrogi@fortewelzijn.nl

Menu