Update sporten voor volwassen vanaf 11 mei

Geachte lezer,

 

Hierbij de toegezegde toelichting op de regels rond sporten

(beweegactiviteiten) vanaf 11 mei 2020 in de gemeente Berg en Dal.

 

Tot 19 jaar:

Georganiseerd sporten tot 19 jaar is mogelijk na toestemming van de gemeente. Als u hier nog geen toestemming voor heeft kunt u die aanvragen door bijgesloten aanmeldformulier ingevuld op te sturen naar g.v.d.valk@bergendal.nl.

Voor sporten buiten de officiële sportaccommodaties geldt daarbij dat alleen toestemming wordt gegeven, indien uit het plan blijkt dat;

o   groepen uit niet meer dan 20 personen bestaan;

o   er per 10 kinderen/jongeren een volwassen, gediplomeerde begeleider

is;

o   de locatie voor de activiteit duidelijk, veilig en geschikt is;

o   dat betekent ook dat er genoeg ruimte moet zijn voor het aantal

deelnemers en dat overige aanwezigen in de openbare ruimte geen last van de activiteit kunnen ondervinden.

Wij willen met name toezicht kunnen houden op het feit dat sporten onder de 19 onder begeleiding plaats vindt. Het is dus belangrijk dat begeleiders altijd aan kleding (bijvoorbeeld een Hesje) herkenbaar zijn.

 

Boven de 19 jaar

  • Sporten op officiële sportaccommodaties is met in achtneming

van de richtlijnen van het RIVM toegestaan.

  • Buiten de sportaccommodaties is het toegestaan om met groepen

tot en met 20 deelnemers te sporten.

  • Voorwaarde is natuurlijk wel dat de locatie voor de

activiteit veilig en geschikt is;

  • Dat betekent ook dat er genoeg ruimte moet zijn en dat

overige aanwezigen in de openbare ruimte geen last van de activiteit kunnen ondervinden;

  • U hoeft de gemeente hier niet over te informeren. Wij gaan

eruit dat u er zelf verantwoordelijkheid voor neemt dat u de activiteiten op verantwoorde wijze organiseert.

 

Belangrijke links voor informatie over de richtlijnen voor veilig sporten

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen. Veel plezier en succes met uw activiteiten.

 

Met vriendelijke groet,

Guus van der Valk

Beleidsmedewerker Welzijn, Wmo en Sport

06-14624948

 

Gemeente Berg en Dal | Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek | telefoon 14024

| www.bergendal.nl [1]

 

 

 

 

 

Aanmeldformulier sportaanbod Jeugd Gemeente Berg en Dal

 

 

 

 

 

 
Menu