Webinar ‘Het sportgrasbeheer van nu, voor het sportveld van de toekomst’

Nationale campagne Geïntegreerd Sportgrasbeheer trapt af met webinar
‘Het sportgrasbeheer van nu, voor het sportveld van de toekomst’

Op woensdag 6 september bespreekt grasexpert Ernst Bos tussen 13:00 en 14:00 uur de basisprincipes van geïntegreerd sportgrasbeheer. De webinar volgt op de publicatie van de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer en bereid deelnemers voor op de praktijksessies die in september door heel het land zullen plaatsvinden.

Bij Geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM) ligt de focus op de structurele kwaliteit van het grasveld, zowel vanuit het oogpunt van de gebruiker als vanuit het beheer. Een gestructureerde en cyclische aanpak, regelmatige monitoring en de betrokkenheid van alle stakeholders zal de noodzaak voor gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren, de kwaliteit van de grasmat verhogen en de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.

Gratis informatiepakket

Als onderdeel van een informatiepakket dat de Routekaart Verduurzaming Sport* heeft samengesteld, bespreekt Ernst Bos op woensdag 6 september de basisprincipes van geïntegreerd sportgrasbeheer. De informatie kan door iedereen gratis worden ingezien of gedownload via de Kennisbank van de website www.sportinfrastructuur.nl

Voor wie

Het webinar duurt een uur en biedt kennis die zowel gemeentelijke beheerders, professionele onderhoudsbedrijven en -specialisten als verenigingen kan ondersteunen bij het duurzaam beheren van sportvelden en het verbeteren van de veldkwaliteit. Stuurt deze uitnodiging daarom vooral ook door.

Aanmelden

Deelnemers dienen zich voor dit webinar hier aan te melden. Deelname is gratis.
Geregistreerde deelnemers ontvangen automatisch een link waarmee zij op woensdag 6 september vanaf 12:45 uur kunnen inloggen.

De follow up praktijksessies in elke provincie zullen tijdens het webinar toegelicht worden.

* De Routekaart Verduurzaming Sport is een samenwerking tussen de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Vereniging Sport en Gemeenten.

Menu