SAVE THE DATE: op 22 januari een verbindingscafé voor sport- en beweegaanbieders uit de polder

SAVE THE DATE
Verbindingscafé voor sport- en beweegaanbieders in de polder, gemeente Berg en Dal

Op maandagavond 22 januari 2024 organiseert het sportteam van Sportstimulering Berg en Dal een verbindingscafé voor de sportaanbieders in de polder. Het sportteam merkt dat diverse verenigingen meer leden wensen en ook behoefte hebben om lokaal samen te werken met andere verenigingen. Deze bijeenkomst is met name voor bestuurders en trainers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en andere geïnteresseerde organisaties uit de polder.

De bijeenkomst zal worden geopend met een ‘energizer’ om actief met elkaar bezig te gaan.

Datum:  22 januari
Tijd:       19.00 – 20.30 uur
Locatie: Dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij.

Verbinding
Om een Kickstart te geven aan de lokale samenwerkingen in het poldergebied van de gemeente Berg en dal, ziet het sportteam van Sportstimulering Berg en Dal mogelijkheden om met name in te zetten op de doelgroep 55 – 75-jarige. De vergrijzing slaat toe en hierdoor wordt deze doelgroep steeds interessanter voor sportaanbieders. Om dit thema gezamenlijk op te pakken en de verbinding te zoeken met elkaar willen we deze brainstormsessie organiseren.

Sportcarrousel
Het sportteam heeft alvast een pijler uitgewerkt wat als een nieuw project geïnitieerd wordt in de polder. Met een sportcarrousel willen we vraag en aanbod bij elkaar brengen voor inwoners uit de polder. Om met een focusgroep te starten, willen we deze campagne richten voor inwoners van 55-75 jaar. Uit een gezondheidsmonitor blijkt dat deze doelgroep te weinig beweegt en lastiger aansluiting vindt bij bestaand sport- en beweegaanbod. Dit kan meerdere redenen hebben, maar om het voor ze gemakkelijker te maken willen we d.m.v. een sportkaart de inwoners uit de focusgroep de kans bieden om kennis te maken met het bestaand sport- en beweegaanbod. Zij mogen in de afgesproken periode met de sportkaart deelnemen aan, de hiervoor opengestelde trainingen vanuit de sportaanbieders. Zo willen we stimuleren dat inwoners sportaanbieders makkelijker vinden en dat de ledenwerving een boost krijgt. Bij een positieve terugkoppeling, willen we dit ook in gaan zetten bij meerdere doelgroepen en in andere kernen in de gemeente Berg en Dal.

Het programma
19:00 – 19:15 uur Energizer, Opening en kennismaking

19:15 – 19:30 uur Presentatie plan sportteam

19:30 – 19:40 uur Invullen Mentimeter + drinkpauze

19:40 – 20:20 uur korte brainstormsessie ‘samenwerken en verbinden’

20.20 – 20.30 uur Afsluiting verbindingscafé

Inschrijven
Wacht niet en geef u nu op voor deze inspirerende bijeenkomst door een mail te sturen naar: osama.arrogi@fortewelzijn.nl

Menu