We willen u informeren over de openstelling van de TASO regeling.

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De voorwaarden zijn terug te lezen op de website van DUS-I.  

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021.  Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld. Voor deze regeling is € 40 miljoen. Als het budget wordt overschreden, wordt het totaal beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragen.

Meer informatie en aanvragen:

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen hiervan kunt u terecht op de website van DUS-I:

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19/taso-q2-2021 

Vragen:

Voor vragen kunt u met mij dan wel mijn collega Carl te Riele, C.t.Riele@bergendal.nl contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Rick Brounen

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Doorkiesnummer 06-83565774

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Logo_footer
- Copyright © Sportstimulering Berg en Dal 2015

Volg ons:

Tijdens activiteiten kunnen er foto's van deelnemers en/of bezoekers gemaakt worden. Deze kunnen gepubliceerd worden op de website, Facebook en/of in onze nieuwsbrief, tenzij bezoekers en/of deelnemers daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen.