Samenwerking Korfbalverenigingen Ooijpolder

Sport

Beste leden,

Deze nieuwsbrief wordt gezamenlijk uitgebracht door de korfbalverenigingen SVO, ODIO en Klimop.

We willen alle leden hiermee op de hoogte brengen waar wij als clubs mee bezig zijn.

In juni is door Klimop het initiatief genomen om de andere korfbalverenigingen uit te nodigen om in gesprek te gaan over de zaken waar binnen de verenigingen – de ene in meerdere, de andere in mindere mate- tegenaan gelopen wordt: bezetting van bestuursfuncties, teams op leeftijd ingedeeld, scheidsrechters en de aantallen leden binnen de verenigingen.

In september is een aantal leden van de verschillende besturen bij elkaar gekomen voor een oriënterend gesprek. Daarop is een eerste stuurgroep samengesteld bestaande uit een lid en een bestuurslid van elke vereniging. Zij hebben met elkaar voor elke vereniging de 5 sterke, maar ook de 5 verbeterpunten benoemd. Uitkomst was dat er veel overeenkomsten zijn die wellicht gezamenlijk opgepakt kunnen worden met als doel om in de Ooypolder een gezonde basis te houden om korfbal te kunnen blijven beoefenen. Omdat er al kennis binnen het KNKV hierover aanwezig is heeft de stuurgroep hen en de GSF( Gelderse Sport Federatie) benaderd om mee te denken in het proces.

Om die reden heeft afgelopen maandag, 22 februari, een bijeenkomst plaatsgevonden met de drie volledige besturen en de stuurgroepleden waarin deze geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen en de bevindingen tot nu toe. Op deze bijeenkomst is aan het einde van de avond een intentieverklaring getekend door de voorzitters waarin uitgeschreven is dat door de drie verenigingen de mogelijkheden verder worden onderzocht tot samenwerking.

De stuurgroep neemt het initiatief voor vervolgafspraken om de voorgestelde doelen te gaan bereiken. Het proces wordt begeleid door de GSF.

Middels o.a. een nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Uiteindelijk zijn het toch jullie, de leden, die bepalen wat er gaat gebeuren.

Vragen: neem contact op met je bestuur! Zij zijn graag bereid je verder te informeren.

Namens de besturen en de stuurgroep van SVO, ODIO en Klimop,

Annelies Zegers

logoOdiosvo korfbal

Menu