Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties : TASO regeling

Geen categorie

We willen u informeren over de openstelling van de TASO regeling.

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Als dit bedrag wordt overschreden, zal er naar rato worden verstrekt.

 

Meer informatie en aanvragen:

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen hiervan  kunt u terecht op de website van DUS-I:

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

 

Vragen:

Voor vragen kunt u met mij dan wel mijn collega Rick Brounen, r.brounen@bergendal.nl contact opnemen.

 

Mede namens Rick Brounen,

Met vriendelijke groet,

Carl te Riele

Beleidsmedewerker/projectleider maatschappelijke ontwikkeling

Doorkiesnummer: 06 14624912

 

 

Menu