Racerunnerclinic in Brakkenstein een succes!

Geen categorie

Racerunnerclinic in Brakkenstein een succes!

Op 24 september j.l. verzorgde CIFLA in samenwerking met sportclub Werkenrode en de St. Maartensschool
een clinic voor z.g. race-runners op de atletiekbaan Brakkenstein. De clinic werd verzorgd door Theo Terhaard.
Na afloop werd er gezellig nagepraat met ouders en kinderen onder genot van een kop koffie.
Bij voldoende belangstelling, wil Cifla een wekelijkse training ‘racerunning’ gaan geven.

Een RaceRunner is een driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun,
waarmee je je kunt voortbewegen door te lopen of te rennen.
De Racerunner is geschikt voor jongeren of volwassenen met een lichamelijke beperking
(zoals bv. cerebrale parese, spina bifida etc.) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit.
Het blijkt dat ze met de Racerunner vaak verrassend goed uit de voeten kunnen.
Daarnaast belemmert de beperkte handfunctie vaak deelname aan rolstoelsport, waardoor racerunnen een geschikte sport kan zijn.

Menu