Openstelling van de TASO regeling

Beste bestuurder,

We willen u informeren over de openstelling van de TASO regeling.

De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000.De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 25 april 2022 tot en met 30 mei 2022.  

De voorwaarden zijn terug te lezen op de website van DUS-I.

Meer informatie en aanvragen:

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen hiervan kunt u terecht op de website van DUS-I: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19/taso-4e-periode

Vragen:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rick Brounen via R.Brounen@bergendal.nl

Namens Rick Brounen, beleidsmedewerker sportstimulering

Menu