Corona update rondom sport- en beweegactiviteiten

Vorige week zijn enkele maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld. Vanaf vorige week mogen kinderen en jongeren, onder voorwaarden, weer buiten sporten. U dient hiervoor wel toestemming te hebben van de gemeente. Graag verwijzen wij u naar de email die u vanuit de gemeente vorige week donderdag 30 april  ontvangen heeft. In deze email staat wat er wel en niet is toegestaan. Heeft u deze mail niet ontvangen, laat het ons dan even weten.

Sportstimulering Berg en Dal ondersteunt verenigingen graag bij het invullen van, en het omgaan met, sport- en beweegactiviteiten onder de nieuwe voorwaarden. Indien u hier behoefte aan heeft neem dan contact met ons op.

Ook mogen de volwassenen sinds deze week weer buiten sporten:

Boven de 19 jaar

  • Sporten op officiële sportaccommodaties is met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM toegestaan.
  • Buiten de sportaccommodaties is het toegestaan om met groepen tot en met 20 deelnemers te sporten.
  • Voorwaarde is natuurlijk wel dat de locatie voor de activiteit veilig en geschikt is;
  • Dat betekent ook dat er genoeg ruimte moet zijn en dat overige aanwezigen in de openbare ruimte geen last van de activiteit kunnen ondervinden;
  • U hoeft de gemeente hier niet over te informeren. Wij gaan ervanuit dat u er zelf verantwoordelijkheid voor neemt dat u de activiteiten op verantwoorde wijze organiseert.

Sjors Sportief

U kunt uw vereniging op een makkelijke manier onder de aandacht brengen van alle basisschoolleerlingen via heet jaarlijkse boekje van Sjors Sportief. Sjors Sportief geeft alle basisschoolleerlingen in de gemeente Berg en Dal de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken verschillende takken van sport- en beweegactiviteiten.

Door dit platform kunnen de sport- en beweegaanbieders hun kennismakingsactiviteiten onder de aandacht brengen bij de basisschoolleerlingen.

Meld ook uw sport aan!

Kinderen in beweging krijgen is nu belangrijker dan ooit. Vanuit Sportstimulering Berg en Dal doen wij een dringende oproep aan alle verenigingen/sportaanbieders die er op ingericht zijn om activiteiten te organiseren voor kinderen, hun activiteit onder het project ‘Sjors Beats Corona’ spoedig aan te melden op www.sjorssportief.nl.

Als sportaanbieder levert u zo een belangrijke bijdrage. Tevens is dit een mooie kans om u te laten zien en wellicht kennis te maken met uw toekomstige leden, zodat deze periode voor de zomervakantie extra benut wordt voor de promotie van alle sportaanbieders die de afgelopen periode niets hebben mogen doen.

 Hoe gaat het in zijn werking?

Vanaf 29 april kunnen ouders/verzorgers de kinderen inschrijven op sjorssportief.nl voor de sportactiviteiten naar hun keuze. Inschrijven via de website is verplicht, zodat uw organisatie rekening kan houden met de toeloop van het aantal kinderen.

Meer informatie?     

Wilt u wel iets organiseren, maar is de datum nog even onbekend? Ook dat kunt u online aangeven! Kinderen schrijven zich dan alvast in en wachten op uw nadere bericht.

Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Neem dan contact met mij op.

 Extra financiële ondersteuning door provincie Gelderland

Provincie Gelderland stelt speciaal in deze moeilijke tijd subsidie beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. De subsidie is gericht op initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de Coronamaatregelen gelden.

Hierbij kunt u denken aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, of het opzetten van een site om verbinding te creëren. Kijk voor leuke ideeën op de website van Sprekend Gelderland.

 Voorwaarden

Alleen de kosten die worden gemaakt op of na 11 maart 2020 tot de einddatum van de COVID-19-maatregelen, komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 10.000. Onder door voorwaarde dat er bij de uitvoering van de activiteit 1 of meer vrijwilligers betrokken zijn.

Voor meer informatie zie: www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

Vanaf 30 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Klik hier voor meer informatie en het downloaden van de handige posters en informatieborden.

Sportstimulering Berg en Dal

Heeft u een leuk idee en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op het Sportstimulering Berg en Dal. Wij kunnen u ondersteunen, adviseren en denken graag met u mee in de voorbereiding en/of de uitvoering van uw plan. Ook beschikt Sportstimulering Berg en Dal over een groot netwerk dat interessant kan zijn om uw plan te realiseren.

Heeft u verder nog vragen over bovenstaande, schroom dan niet om contact met het sportteam op te nemen. Wij denken graag met jullie mee.

Houdt ook de website van Forte Welzijn in de gaten voor het allerlaatste nieuws rondom het coronavirus:

https://www.fortewelzijn.nl/actueel/forte-welzijn-en-het-coronavirus/

Namens het sportteam van Sportstimulering Berg en Dal wensen wij jullie een goede gezondheid toe!

 

Logo_footer
- Copyright © Sportstimulering Berg en Dal 2015

Volg ons:

Tijdens activiteiten kunnen er foto's van deelnemers en/of bezoekers gemaakt worden. Deze kunnen gepubliceerd worden op de website, Facebook en/of in onze nieuwsbrief, tenzij bezoekers en/of deelnemers daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen.