Verduurzamen van de accommodatie helpt in het blijvend beperken van de energiekosten. Dat draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En helpt bij het financieel gezond houden van verenigingen en stichtingen.

Verordening

De subsidieregeling is opgenomen in de ‘Verordening stimuleringslening en subsidie duurzame maatregelen non-profitorganisaties Berg en Dal 2024’. In deze verordening staat hoe de gemeente Berg en Dal verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie financieel kan ondersteunen bij de verduurzaming van hun accommodatie.

Subsidie en energiescan

De subsidie is maximaal 25% van de kosten, met een maximum van € 20.000. De kosten van de maatregelen moeten minstens € 10.000 bedragen, anders is er geen subsidie mogelijk. Verenigingen en stichtingen kunnen de subsidie alleen aanvragen op basis van een energiescan. De gemeente wil de energiescan gratis aanbieden.

Verordening inzien en zienswijze indienen

De verordening is nog een concept (een voorlopige versie). U kunt de conceptverordening tot en met 30 oktober inzien. Tot die tijd kunt u een gemotiveerde zienswijze (uw mening) op de conceptverordening geven. U moet de zienswijze richten aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal
t.a.v. Hans Pesser, team Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 20
6560 AA  Groesbeek

U kunt uw zienswijze ook per e-mail sturen aan: h.pesser@bergendal.nl.

U kunt de verordening inzien op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Of opvragen via het mailadres hierboven of via het algemene telefoonnummer 14024.