We hebben in onze gemeente veel verschillende gebouwen en terreinen voor sport, welzijn en cultuur. Accommodaties noemen we die. Hoe de gemeente daarmee omgaat staat in het accommodatiebeleid. Dit beleid willen aanpassen aan deze tijd en klaarmaken voor de toekomst. We hebben daarvoor een koersdocument accommodatiebeleid opgesteld. Het is een eerste versie. We horen graag wat u ervan vindt. Denkt u met ons?

Ga naar www.samenbergendal.nl(externe link). Daar kunt u tot 1 december uw reactie geven.

Wethouder Erik Weijers: “Het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in dat beleid hebben direct invloed op inwoners, op de plekken waar ze sporten, ontmoeten en cultuur beleven. Daarom willen we heel graag de mening en ervaringen van inwoners horen”.

Koersdocument

We hebben gesproken met stichtingen en verenigingen in de gemeente. En gekeken naar onze eigen ervaringen met het beleid. Op basis van die informatie hebben we nu het zogeheten Koersdocument Accommodatiebeleid opgesteld. Daarin staat wat we behouden en wat anders moet. Nu willen we graag van u horen wat u daarvan vindt. U kunt tot 1 december reageren. Dat kan via www.samenbergendal.nl.

We verzamelen alle reacties en verwerken die tot een definitief koersdocument. Daarover neemt uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.