Ondertekening Lokaal Preventieakkoord

Algemeen

Voorkomen is gezonder dan genezen.

Dinsdag 30 augustus hebben de gemeente en lokale organisaties het Lokaal
Preventieakkoord ondertekend. Ze beloven zich actief in te zetten om de gezondheid
van inwoners uit Berg en Dal te verbeteren. Prioriteiten zijn een rookvrije omgeving,
meer bewegen, gezond eten en bewustwording van risico’s van alcohol- en
drugsgebruik.

Wethouder Irma van de Scheur: “De gezondheid van onze inwoners vinden we erg
belangrijk. Met een heel divers en laagdrempelig aanbod van activiteiten, trainingen en
begeleiding stimuleren we onze inwoners gezonde keuzes te maken”.

Ondersteuning van initiatieven
Vanuit het Lokaal Preventieakkoord ondersteunt de gemeente initiatieven die de gezondheid
verbeteren. Ondertekenaars kunnen budget aanvragen voor nieuwe en lopende initiatieven.
Voor 2023 is er een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar.

Welke organisaties doen mee?
De volgende organisaties hebben het Lokaal Preventieakkoord ondertekend: Anytime
Fitness, Domino Kindercentrum, Forte Welzijn, Fysio Groesbeek, Fysiotherapie Millingen,
Gemeente Berg en Dal, GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg, Kion, Kraamzorg Zuid-Gelderland,
Kwiek, Montessori College, Sportbedrijf Berg en Dal, Sportstimulering Berg en Dal.

Meedoen met het Lokaal Preventieakkoord?
Organisaties die samen willen werken aan de gezondheid van inwoners kunnen zich via de
website aanmelden. Het Lokaal Preventieakkoord is ook te vinden op de website van de gemeente Berg en Dal.

Menu