Jaaroverzicht Sportstimulering Berg en Dal 2023

Algemeen

Sportstimulering Berg en Dal is een concept waarbinnen de vaste samenwerkingspartners (KION, SPOG, SPO Condor, Montessori College, Uniek Sporten, Forte Welzijn en Kwiek Actieve Leefstijl) in samenwerking met gemeente Berg en Dal en diverse andere partners uit het sport- en beweegnetwerk, een actieve en gezonde leefstijl stimuleren bij inwoners uit gemeente Berg en Dal. De thema’s en ambities uit het Lokaal Sportakkoord vormen voor ons de gezamenlijke agenda waarlangs te werken.

Zo hebben we in 2023 verschillende projecten en activiteiten georganiseerd voor inwoners uit Berg en Dal. We organiseerde o.a. wekelijkse beweeglessen voor kinderen van 0 – 4 jaar, organiseerde de Koningsspelen voor ruim 2000 kinderen van 4 – 12 jaar, hebben een gezonde(re) school gecreëerd voor leerlingen van 12 – 18 jaar, hebben 10 individuele inwoners met een beperking voorzien van sportadvies, hebben fittesten en valpreventiecursussen voor senioren georganiseerd, hebben ondersteuning geboden aan diverse sport- en beweegaanbieders en zijn betrokken geweest bij sport- en speelprojecten in de openbare ruimte.

Bent u benieuwd naar een uitgebreider beeld van onze activiteiten en resultaten in 2023? Bekijk dan nu het Jaaroverzicht Sportstimulering Berg en Dal 2023.

Menu