Handleiding ‘Geïntegreerd Sportgrasbeheer’ beschikbaar Verbeter de structurele kwaliteit van uw sportveld

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer beschikbaar

Verbeter de structurele kwaliteit van uw sportveld: lees alles in de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer en profiteer van de set invulformulieren die speciaal voor deze handleiding zijn gebundeld.

De door grasexpert Ernst Bos ontwikkelde Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer bevat de handvatten en hulpmiddelen voor de uitvoering van geïntegreerd sportgrasbeheer (ITM). Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is daar een onderdeel van. Omdat monitoring een belangrijke rol speelt in het totale proces, wordt die monitoring tot op detailniveau besproken en ondersteund. Dat maakt dat zowel de sportveldbeheerder als de persoon die het werk daadwerkelijk uitvoert, profijt heeft bij deze handleiding. Sportgrasbeheerders zoals fieldmanagers bij gemeenten en groenvoorzieners hebben voortaan dus de beschikking over een extra set tools om de structurele kwaliteit van sportgrasvelden naar een hoger plan te tillen.

Met de handleiding, invulformulieren en een slimme Excel komt de Routekaart Verduurzaming Sport tegemoet aan de wens vanuit de gemeenten en groenbedrijven. Uit de Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden van het Mulier Instituut (2022 en 2023) is gebleken dat circa driekwart van de gemeenten en vele groenbedrijven behoefte hebben aan ondersteuning bij de implementatie van pesticidenvrij sportgrasbeheer.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden is aan zeer strikte regels gebonden en wordt steeds verder beperkt. Ook hieraan wordt uitgebreid aandacht geschonken in de Handleiding met een formulier gewasbeschermingsmonitor.

Handige plek

Op de kennisbank van www.sportinfrastructuur.nl kan men gratis de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer, een set (digitale) onderhoudsformulieren en een slimme Excel downloaden en diverse andere bronnen plus een e-learning raadplegen.

De Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer is tot stand gekomen in het kader van de Routekaart Verduurzaming Sport waaraan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financieel heeft bijgedragen. Het project is een initiatief van de routekaartpartners: de brancheverenigingen BSNC, VHG en Cumela, Vereniging Sport & Gemeenten, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF.

Voor contact, stuur een bericht naar: info@sportinfrastructuur.nl.

, , , , , , , , ,

Menu